Teamworkx vaktherapie en training
Trainingen op maat - Teamworkx vaktherapie en training


Trainingen op maat


Voor het speciaal basis- en voortgezet onderwijs verzorg ik trainingen op maat.

  • Mijn trainingen onderscheiden zich door de brede inzet van creativiteit: drama, muziek, beeldende kunst èn sport en spel.
  • Ik sta voor maatwerk en stel de training in overleg met de school samen.
  • Elke training wordt afgestemd op de persoonlijke doelen voor elke deelnemer.
  • In de training werk ik samen met leerkrachten, bewegingsagogen en eventueel stagiaires.
  • De training geef ik op uw locatie. 

Ik verzorg onder andere de volgende trainingen:

Sociale vaardigheidstraining: Samen denken, samen doen

Kinderen en jongeren die zich sociaal vaardig voelen, staan vaak steviger in hun schoenen. In deze training krijgen kinderen zicht op hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Ze leren nieuwe vaardigheden en andere manieren van communiceren.

Weerbaarheidstraining: Ik sta sterk!

In een weerbaarheidstraining leren kinderen/jongeren zich zelfverzekerd te voelen, grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen.
Deze training is opgebouwd rond een aantal thema's, zoals: je zelfbeeld, jezelf presenteren, iets vragen, nee zeggen, samenwerken, pesten en gepest worden, omgaan met problemen, gevoelens uiten en je sterk en stevig voelen. We doen bewegingsspelen en rollenspelen, en werken aan houding en stemgebruik.

Emotie-agressie regulatietraining: Stop! Los het op!!

In deze training leren kinderen/jongeren oplossingsgericht om te gaan met emotie en boosheid. Het gaat dan onder andere om het op tijd herkennen van de oplopende frustratie en het gedrag leren controleren door zelfinstructie.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met mij op.