Teamworkx vaktherapie en training
Over Ansjelien - Teamworkx vaktherapie en training


Over Ansjelien


Ansjelien Meuris (1961) is gediplomeerd en geregistreerd drama- en psychomotorisch therapeute en gecertificeerd Sherborne therapeute. In 2008 heeft ze Teamworkx opgericht. Sindsdien verzorgt Ansjelien trainingen en therapie voor volwassenen, jongeren en kinderen.
Haar brede kennis van sport, spel, beeldend werken en drama vormen de basis van haar werk.

Enthousiast, gericht op de ander en een kei in observeren en spiegelen; dat kenmerkt Ansjelien. Ze ziet in elk mens de mogelijkheden. Ze werkt veel met kinderen en jongeren in het (speciaal) onderwijs en instellingen. Ze zet hen op het goede spoor, geeft tools en tips en leert hen om éigen oplossingen te vinden. Ze betrekt daarbij altijd de omgeving van de cliënt (ouders, leerkrachten, begeleiders en bijvoorbeeld andere leerlingen).
ansjelien

Ansjelien werkt graag en nauw samen met gedragswetenschappers, andere (vak-) therapeuten, scholen en instellingen. Veel ervaring heeft Ansjelien in het werken met jongeren met een lichte verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. Bovendien heeft ze zowel in de geestelijke gezondheidszorg als de forensische psychiatrie gewerkt.

  • lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
  • senior geregistreerd vaktherapeut bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
  • gecertificeerd Sherborne therapeute
  • KIWA-keurmerk ZZP'er Zorg
  • gevisiteerd door AVAR