Teamworkx vaktherapie en training


Vaktherapie en trainingen gericht op verandering in denken, voelen, handelen


Zowel kinderen, jongeren als volwassenen lopen soms vast. Een negatief zelfbeeld, boosheid, spanningsklachten, allerlei levensvragen, problemen in de communicatie; soms lukt het niet om problemen zelf op te lossen.
Psychomotorische therapie (PMT) en dramatherapie zijn bewezen effectieve behandelmethoden om deze problemen het hoofd te bieden of te verminderen.

Bij Psychomotorische therapie (PMT) en dramatherapie ligt de nadruk op lichaamservaring en beweging. De therapie is erop gericht veranderingen aan te brengen in het denken, voelen en handelen. Hierdoor verdwijnen of verminderen de psychische, sociale of emotionele klachten. We gaan aan de slag met verschillende oefeningen, activiteiten en opdrachten, afgestemd op de persoonlijke vraag.
Ook in de Sherborne methodiek staat beweging centraal. De therapie stimuleert door middel van beweging de persoonlijkheidsontwikkeling. Het gaat vooral om zelfvertrouwen en vertrouwen in relatie met de ander.

Teamworkx is opgericht door Ansjelien Meuris, gediplomeerd en geregistreerd vaktherapeut (PMT en drama) en geregistreerd Sherborne therapeut. Ik begeleid volwassenen, jongeren en kinderen. In alle therapieën en trainingen werk ik nauw samen met gedragswetenschappers, scholen en instellingen in de directe omgeving van de cliënt.
Teamworkx werkt onder andere voorTeamworkx werkt onder andere voor Intermetzo Teamworkx werkt onder andere voor Estinea Teamworkx werkt onder andere voor CJG
Teamworkx werkt onder andere voor Argo Teamworkx werkt onder andere voor De Triviant Teamworkx werkt onder andere voor Elver Teamworkx werkt onder andere voor 's Heerenloo'