Teamworkx vaktherapie en training
Sherborne therapie - Teamworkx vaktherapie en training


Sherborne therapie


De Sherborne therapie is ontwikkeld voor kinderen met hechtingsproblematiek. Ook is Sherborne inzetbaar voor kinderen met een gebrek aan basisvertrouwen en wordt de therapie vaak ingezet bij kinderen met een (licht) traumatische ervaring, bijvoorbeeld een scheiding, ziekenhuisopname of verlies van een dierbare.

Sherborne Samenspel is een "doe"-methode, gericht op versterken van het zelfvertrouwen en herstel van de relatie tussen ouder/verzorger en kind.

Basisprincipes Sherborne

De Sherborne methode bevordert
- de ontwikkeling van het bewustzijn van het eigen lichaam
- het vertrouwen in de omliggende wereld
- de mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan

Spelenderwijs leren vertrouwen

In de therapie gaan ouder/verzorger en kind spelenderwijs met elkaar aan de slag om het vertrouwen weer te herstellen en te laten groeien. Sherborne maakt daarbij gebruik van verschillende bewegingsspelvormen, afgestemd op de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.

We starten met vormen van bewegen en contact maken waarbij het kind zich vertrouwd voelt. Gaandeweg wordt door middel van kleine veranderingen een omslag gemaakt naar een andere bewegingsvorm of manier van contact maken, in een tempo dat het kind en de ouder/verzorger aankunnen. De verschillende spelvormen vragen andere vaardigheden van de ouder/verzorger en het kind. Plezier is bij de spelvormen een belangrijk element.

Sherborne Samenspel is geschikt voor kinderen van 1 tot 12 jaar.