Teamworkx vaktherapie en training
Disclaimer - Teamworkx vaktherapie en training


Disclaimer


Teamworkx streeft ernaar deze website correct en zonder onderbreking te laten functioneren.
Wij doen er alles aan om de online informatievoorziening en -uitwisseling met gebruikers van de site zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Ook aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke aandacht besteed. Toch kan het gebeuren dat er storingen optreden of dat informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Voor de eventueel daaruit voortvloeiende (in)directe schade wijst Teamworkx uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af.
Teamworkx wijst daarnaast elke verantwoordelijkheid af voor het functioneren van op deze site opgenomen hyperlinks, alsmede de inhoud van de sites waarnaar al of niet via deze hyperlinks wordt verwezen. Teamworkx behoudt zich tot slot het recht voor, zonder voorafgaand bericht aan bezoekers en gebruikers, vorm en inhoud van deze website te wijzigen.